Sök

Sikacryl Sika Latexfog 300ml

- Idealisk som målarfog

- God vidhäftning på flera olika underlag

- Svag lukt

- Limning av frigolit/cellplast

- Ljuddämpande egenskaper (akustikfog)

Färg: Vit
PRODUKTBESKRIVNING

Sikacryl latexfog för fogning och tätning inomhus

 

Sikacryl® HM/ Sika Latexfog är en akryl/latexfog för fogning eller tätning inomhus. För tätning av fogar och som akustikfog (gäller ej transparent) runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomföringar inne, liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage.

 

Den används även för spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t. ex. vid ommålning. Vid användning utomhus skall fogmassan målas över. Om fogrörelserna överstiger ±10 % (drag/tryck) av fogbredden, rekommenderas högelastiska fogmassor typ SikaHyflex®-250 Facade.

Ladda ner:
Säkerhetsdatablad, HM
Säkerhetsdatablad, Transparent

DOKUMENT

Ladda ner:
Säkerhetsdatablad, HM
Säkerhetsdatablad, Transparent

Search