Sök

Sika MultiPrimer Marine 30ml

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® MultiPrimer Marine är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim. Sika® MultiPrimer Marine är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Ladda ner:
Säkerhetsdatablad

Search