Sök

Sika Aktivator-205 30ml Vidhäftningsförbättrare

PRODUKTBESKRIVNING
Sika® Aktivator-205 är en lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare, vilken reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa / lim. Sika® Aktivator-205 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikaflex® och Sikasil® lim och fogmassor.

Ladda ner:
Säkerhetsdatablad

Search